CLÀUSULA LEGAL

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament sota la titularitat de Taller Gerard Mates amb CIF 47629417M i domicili social situat a C/SEGRE, 14, Deltebre 43580, Tarragona (Espanya), amb la finalitat de poder gestionar la vostra participació en els processos de selecció de personal fets per la nostra entitat. En compliment de la normativa vigent, Taller Gerard Mates informa que les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Així mateix, Taller Gerard Mates informa que tractarà les vostres dades d'acord amb l'existència del vostre consentiment.

El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis objecte d'aquest contracte.

Taller Gerard Mates informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Taller Gerard Mates es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè les dades se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, i també del consentiment prestat per al tractament d'aquestes dades, fent arribar petició a l'adreça postal indicada més amunt o per correu electrònic a través del formulari de contacte.

Us podeu adreçar a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.

  • C/SEGRE, 14, 43580 Deltebre (Tarragona, Espanya)
    T: 977481209 T: 977481209

  • HORARI
  • de 9h a 13h i de 15h a 20h